Psykoterapi & Supervision
Samtaler der skaber indsigt og forandring

Terapi

Vi har alle både positive og negative oplevelser og erfaringer med os, der giver sig udtryk i de tanker, følelser og handlinger, der skaber vores liv og virkelighed.

Sparring

Det kan være en stor hjælp at tale frit med et andet menneske om konkrete udfordringer og grundlæggende ting i dit liv, som du gerne vil forandre.

Supervision

Supervision er et rum til faglig og personlig læring, reflektion og fordybelse. Og det er en livslang og nødvendig læreproces, når man arbejder med andre mennesker.

Gennem samtalerne arbejder vi sammen om at opdage de tanke- følelses- og handlemønstre du har. Vi ser på hvordan de gensidigt påvirker hinanden, og hvordan disse mønstre skaber dit liv.

Vi ser på hvilke sider af dig selv, du kan lære at udvikle og bruge meget bedre. Hvilke ressourcer og kompetencer, du ikke har opdaget du har – og som ligger og bare venter på at komme ud i livet.

Igennem erkendelse og indsigt opnår du mere handlekraft til at arbejde henimod at leve det liv der giver dig glæde, mening og højt til loftet.

Det betyder, at du bliver gladere, stærkere og friere til at være den du er.

For mig er lykke et meningsfuldt liv
– et liv hvor du er tro mod dig selv, dem du elsker og det du brænder for

Min terapi hos Anja giver mig altid et løft
– og det er uanset hvilket livsaspekt, der fylder og har behov for opmærksomhed i samtalen.

Marina 44 år

I terapi har jeg fortalt, reflekteret, delt mit liv og tanker (også det skamfulde), oplevet accept, fået trøst, fået indsigt til klogere valg og meget mere.

Karin 48 år

Hos Anja er jeg blevet mødt med dyb respekt for mig som menneske og min historie.
Jeg har oplevet en nysgerrighed på mig og et kæmpe nærvær.

Pia 36 år