Terapi
Vi har alle både positive og negative oplevelser og erfaringer med os, der giver sig udtryk i de tanker, følelser og handlinger, der skaber vores liv og virkelighed

Neuroaffektiv supervision
Neuroaffektiv supervision er et rum til faglig og personlig læring, reflektion og fordybelse. Og det er en livslang og nødvendig læreproces, når man arbejder med andre mennesker

Sparring/Coaching
Det kan være en stor hjælp at tale frit med et andet menneske om konkrete udfordringer og grundlæggende ting i dit liv, som du gerne vil forandre.

Mindfulness
Når du dagligt træner mindfulness opnår du øget selvindsigt og en større kontakt til dit indre.