Terapi

De fleste af os har oplevelser og erfaringer med os fra livet, der skaber mønstre i vores tanker og følelser.
Disse mønstre er med til at forme vores handlinger. Disse handlinger former vores liv.
Nogle af disse mønstre støtter os i at leve livet fuldt ud – mens andre blokerer og forhindrer at vores livsenergi, vores potentialer og ressourcer kan folde sig frit ud og støtte os i at skabe det liv vil gerne vil have.

Nogle af disse mønstre kan gøre livet svært, smertefuldt eller måske meningsløst og kan bl.a udtrykke sig som :

Stress
Depression
Søvnforstyrrelser
Misbrug
Angst

Tanker skaber følelser – følelser skaber tanker, der skaber handlinger – og disse handlinger skaber dit liv.

I terapien arbejder vi sammen, om at du opdager og lærer disse mønstre at kende. Når de bliver bevidste kan du begynde at forholde til dem. Du kan begynde at forstå og samarbejde med dem. Hvilke er gode for mig og støtter mig i mit liv og hvilke undertrykker, kritiserer eller forhindrer på andre måder mig i at være den jeg er.

Det betyder for dig at mønstrene kan forandre sig og give plads til nyt liv. Du kan skabe mere konstruktive måder at forholde dig til dig selv på, så du kan udfolde dig med fornyet glæde og vitalitet.

Vi arbejder med fokus og opmærksomhed på både dine tanker, følelser og krop.

Da det at arbejde med alle tre områder muliggør en langt højere grad af integration og blivende forandringer både i kroppen og psyken.

Jeg har tavshedspligt, er medlem af psykoterapeutforeningen og er forpligtet af foreningens etiske regler.

Neuroaffektiv supervision

Neuroaffektiv supervision mindsker risikoen for udbrændthed, stress og sekundær traumatisering.
Supervision er et rum til faglig og personlig læring, reflektion og fordybelse.
Jeg betragter supervision som en livslang og nødvendig læreproces, når man arbejder med andre mennesker.

I supervisionen arbejder vi med cases, faglige og personlige udfordringer i arbejdet. Vi bruger reflekterende teams, rollespil, gruppeproces, nærvær, narrative metoder, fokus på kroppens ressourcer inspireret af det neuroaffektive og mindfulness.

Sammen skaber vi en atmosfære af åbenhed, tryghed, accept og nysgerrighed, der giver mulighed for at stoppe op og forholde sig åbent til oplevelser af faglig eller personlig uklarhed eller tvivl. Vi arbejder med cases, teori, tanker og følelser fra situationer og udfordringer på arbejdet.

Gruppens hovedressource er dens samlede viden og erfaring fra uddannelser, arbejde og livet iøvrigt. Samt deltagernes egne kræfter til at møde udfordringer og konflikter gennem samarbejde og nærvær

Målet for supervisionen er at gruppens oplevelse af samhørighed, engagement, tillid, ansvar og effektivitet i arbejdet øges, samtidig med at den enkeltes faglige og personlige kompetencer udvikles.

Som supervisor bruger jeg både elementer fra mine uddannelser som terapeut, coach og mindfulness instruktør. Det er min erfaring, at det er en styrke at kende til flere metoder og forskellige teoretiske tilgange.

Jeg arbejder pt med supervisionsgrupper i Dansk Flygtningehjælp, Københavns kommune, Ballerup kommune, Frederiksberg kommune, på Hellerup Sprogskole og på selvejende institutioner på Sjælland.

Individuel supervision:

Alle aspekter af arbejdet og ens professionelle rolle kan tages op her. Der kan arbejdes med den gensdige påvirkning, der er mellem arbejde og privatliv, ens egen historie og prioriteringer mellem arbejde og privatliv.

Sparring/Coaching:

Samtalerne sigter mod større personlige frihed, klarhed og handlekraft.
Coaching er en professionel og fremadrettet dialog, der bygger på gensidig tillid, og hjælper dig til at udfolde dig både personligt og arbejdsmæssigt.

Det kan være en stor hjælp at kunne tale frit med et andet menneske både om konkrete udfordringer og om mere grundlæggende ting i ens liv som man gerne vil forandre.

En der kan sparre og udfordre dig, men som samtidig kan være støttende og omsorgsfuld. En som kan se hvor du begrænser dig selv, stiller for store krav eller på andre måder er ukærlig og gør livet hårdere for dig selv end det behøver at være.

Min vigtigste opgave er, at inspirere dig til at fokusere på og sætte handling bag at nå dine mål som f.eks kunne være:

At få mere glæde og fullfilment i livet
At føre drømme ud i livet.
At skabe mere balance i livet mellem f.eks arbejde og privatliv.
At få støtte til at træffe valg og beslutninger.

I samtalerne arbejder vi også med fokus på åndedræt og med opmærksomhed på kroppen og følelserne.Vi arbejder med hvordan du lærer at lytte til alle niveauer af dig selv og integrere dem i din hverdag

Du lærer at mærke og bruge dig selv fuldt ud og oplever hvad kontakt med hele dig giver af muligheder i livet

Samtalerne kan foregå i min praksis, ude i byen eller på en gåtur i en af de smukke parker eller andre skønne steder vi har i København.

Mindfulness

Når du dagligt træner mindfulness opnår du øget selvindsigt og en større kontakt til dit indre.
Denne kontakt giver mulighed for en øget klarhed, ro og balance, der er et vigtigt udgangspunkt for at øge livskvaliteten og en stor støtte, når der skal tages beslutninger i livet.

Mindfulness kan støtte dig til at få mere:

Overskud og nærvær
Mental– og kropslig ro
Bedre evne til at tage beslutninger
Øget stress robusthed
Større livs- og arbejdsglæde

Bedre samarbejdsevner

I mindfulness arbejder vi med :

Meditations teknikker
Stressreducerende teknikker
Sammenhæng mellem tanker, følelser og handlinger
At genkende stressfremkaldende mønstre
At slippe tanke- og følelsemønstre, der kører i ring

Mindfulness er en kombination af buddhistisk meditationspraksis og kognitiiv psykologi.